อะโกลว

บริการพิเศษประจำปี 2564

  ปี พ.ศ. 2564 นี้ อะโกลว (ประเทศไทย) ได้ให้บริการพิเศษใน 2 ส่วนดังนี้

     1. ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment System)

     2. รับจ้างทำงานในที่อับอากาศ (Confined Space Working)

  ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถและ ประสบการณ์สูง เพื่อเพิ่มกำลังในการผลิต และลดต้นทุนในการบำรุงรักษา พร้อมกันนี้เรายินดีให้บริการและ ให้คำปรึกษาในทุกเงื่อนไขของการทำงาน

ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

- ล้างระบบบำบัด             

- เพิ่มเติมประสิทธิภาพระบบ     

- ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม      

 ซ่อมบำรุง

รับจ้างทำงานในที่อับอากาศ (Confined Space Working)

  โดยทีมงานที่มีความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง ที่ผ่านการอบรมพร้อมได้รับใบรับรองการฝึกอบรมตามกฏหมายของกระทรวงแรงงาน ยินดีให้บริการในทุกๆ เงื่อนไขการทำงาน

       
- Survey & Take Photo, CCTV,VDO
- Installation under ground pipe (PVC, HDPE ,PB)
- Wastewater cleaning & Remove Sludge
- Installation Machine & Equipment
- Repairing Work etc.

 

 

 

 

>>สายด่วน<<

Tel : 094-9549789 คุณณรัช สิริจิรารักข์ 

ID Line : aglow_anon1

Office Tel : 034-310658 , 034-310665 , 095-936-1549 , 094-9549789

Fax : 034-310652

Email : [email protected]